Hawaii state motto | Ua mau ke ea o ka aina i ka pono

  • $12.00